Duo-Projekt

Maskinhuset

I projektet ska vi genomföra investeringar för att utveckla och ta tillvara på den potential som finns via maskinhuset i Tuna-Hästberg. Maskinhuset kommer efter projektet att fungera som en mötesplats för föreningslivet, företag och andra aktörer i Tuna-Hästberg med omnejd. Idag saknas den här typen av anläggning där föreningar kan bedriva verksamhet såsom event och aktivitetsdagar. Även lokala företag saknar idag en naturlig plats där produkter kan marknadsföras till en stor publik via olika evenemang, exempelvis via marknader. Även skolor kommer kunna nyttja denna unika- och kulturrika anläggningen för olika evenemang.

En uppbyggnad av maskinhuset skulle innebära stora möjligheter till ökad folkhälsa, kultur och social hållbarhet. Det skulle även skapa goda ekonomiska möjligheter både på kort och lång sikt för företag och de lokala föreningar som idag har svårigheter med ekonomin och rekrytering av medlemmar.

Investeringar som projektet avser genomföra omfattar anpassning av byggnaden Maskinhuset.

Maskinhuset är en gammal industriminnesbyggnad från tidigt 1900-tal. Byggnaden har stått mot väder och vind i mer än 100 år men är nu en ruin där det är att välja på rivning eller uppbyggnad. Att bygga upp Maskinhuset är att bevara en vacker byggnad från en svunnen tid i denna gruvort, en stolthet för Tuna-Hästbergsbon men också för hela Borlänge och Dalarna. Förutom vikten att ha kvar en kulturhistorisk byggnad för såväl nutid som framtid fyller byggnaden en viktig funktion som social samhörighet. Maskinhuset inbjuder till gemenskap över generationer vid olika aktiviteter.

Det är en kulturhistorisk byggnad som bör bevaras och ett komplement till Äventyrsgruvan som vårdar minnet av gruvverksamheten och visar den för allmänheten. Både Äventyrsgruvan och Hembygdsföreningen kommer att ha nytta av byggnaden och den i sig kommer att vara ett besöksmål för turister och närboende. Dalarnas museum kommer att hjälpa till med material för att visa bilder och historier från gruvans storhetstid.

Du kan stötta byggnationen genom att betala valfritt belopp till
BG 736-5778 eller Swisha till 1233336500
Glöm ej att skriva Maskinhuset och namn.

För dig som önskar en faktura på beloppen så maila oss på daniel@aventyrsgruvan(punkt)se så kontaktar vi er inom 24h.

Bidrag över tusen kronor ger namnet på en skylt som kommer att finnas uppsatt vid Maskinhuset.

Mini

5
000
kr
 • Namn på en lista
 • 2 presentkort

Lilla

10
000
kr
 • Namn på en lista
 • 5 presentkort

Mellan

25
000
kr
 • Mellan skylt med företagslogga
 • 15 presentkort
Populär

Stora

50
000
kr
 • Stor skylt med företagslogga
 • 30 presentkort
Populär

Platina

100
000
kr
 • Stor skylt silver med företagslogga
 • 50 presentkort
 • Reklam under tre år som partner under alla event + sociala medier
Populär

Presentkorten gäller för vuxna och Äventyrsturer. Giltighetstid är ett år.  Presentkorten kan också användas som betalning vid Deluxturer, konferenser eller andra företagsevent.

Vi fick EU-stöd!

Projekt med stöd från Dalälvarnas utvecklingsområde, Scenbyggnation och kulturevenemang.

Äventyrsgruvan Under 2018 gjordes en ansökan till DUO om stöd från EU, Leaderområde Dalälvarnas Utvecklingsområde. Ansökan blev godkänd.

Vårt mål är att bygga en scen i den unika miljö och förutsättning som Äventyrsgruvan ger. Vi ska kunna erbjuda en spelplats för bland annat konserter, modern fridans, nycirkus och traditionell spelteater.

Teknikkrävande och resurskrävande moment idag kommer att minskas drastiskt. Genom att nyttja fasta projiceringar av ljus och ljudillusioner kommer dessa enkelt användas utan tidskrävande förberedelser. Den “scen” som idag är en liten slänt av grus ersätts med två scengolv. I ett bakomliggande utrymme byggs en liten loge för artister att sminka/värma sig i samt ett litet förråd.

Vår målsättning är att kunna samarbeta med allt från frigrupper och lokala/regionala amatörföreningar. Äventyrsgruvans fokus kommer främst att vara de mindre aktörerna men gärna i samarbete med tex. Högskolan Dalarna för att kunna samköra gratisevenemang med utbildningar. Vi vill utveckla verksamheten och växa i samverkan med våra samarbetspartners.

Projektet beräknas vara klart under slutet av 2019.

Vi fick EU-stöd!

Projekt med stöd från Dalälvarnas utvecklingsområde, Företagsevent i Äventyrsgruvan

Flera långsiktiga mål sattes upp i samband med invigningen av Äventyrsgruvan 2011. Under 2016 gjordes en ansökan till DUO om stöd från EU, Leaderområde Dalälvarnas Utvecklingsområde. Ansökan blev godkänd.

Projektet innehöll tre viktiga fysiska behov för verksamheten:

1. Eventlokal med kapacitet för ca 40st besökare
2. Toalettmöjlighet
3. Belysning av huvudgångvägar

Projektet avslutades i gruvan som planerat under 2017 med mycket gott resultat. Flera guider anställdes både under och efter projektet och flera nya samarbeten med olika lokala företag startades upp. Genom praktikplatser i projektet lyckades även långtidsarbetslösa komma i arbete som senare ledde till anställning.