Köpevillkor

Villkor för biljettköp

En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp. Förlorad biljett ersätts ej. Kunden är själv ansvarig för att leveransuppgifter är korrekt angivna vid köpet.

Personligt bruk

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas kommersiellt. Det innebär att biljetter inte får inköpas och/eller vidareförsäljas i kommersiellt syfte. Biljetter får heller inte erbjudas i tävlingar eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Äventyrsgruvan och/eller den ansvariga arenan/arrangören. Om evenemanget har restriktioner för antal biljetter per köp och kund så får maxantalet ej överskridas.

Inställda evenemang

Kunden ansvarar själv för att kontrollera om evenemang eller tur är inställd eller flyttat men vi försöker alltid att kontakta er minst 24h innan. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta oss. Vid för få anmälda kan en tur bli inställd och då erbjuder vi alltid möjligheten till att boka nytt event eller guidad tur.

Tillämplig lag

Svensk lag tillämpas på dessa allmänna villkor.

Service- och distributionsavgifter

Serviceavgift och leveransavgift ingår i biljettpriset.

Köp som strider mot uppsatta villkor

Äventyrsgruvan förbehåller sig rätten att makulera bokning eller köp samt med omedelbar verkan stänga av ett kundkonto vid de fall kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå Äventyrsgruvans villkor som gäller vid biljettköp. Detta gäller bland annat om kunden bokar eller köper fler biljetter än tillåtet, eller köper biljetter för kommersiellt bruk. Äventyrsgruvan kan besluta att inte heller återbetala erlagt biljettpris. Kunden ansvarar för att användar-ID och lösenord lagras på ett säkert sätt, och att ingen obehörig kan komma åt informationen.

Återbetalning

Betalda biljetter återbetalas/återköps normalt inte.

Mina bokningar

Det är upp till kunden att kontrollera att bokning stämmer (rätt telefonnummer och e-mailadress, rätt evenemang, rätt antal o s v) och att biljetten kommit kunden tillhanda i god tid innan evenemanget startar.

Force Majeure

Äventyrsgruvans skyldigheter upphör om händelsen påverkas av en Force Majeure-situation före eller under evenemanget (Force Majeure betyder skäl som ligger utanför Äventyrsgruvans och / eller arrangörens rimliga kontroll, till exempel och inte uttömmande: krig, upplopp, terrorism, stora utbrott, brand, översvämningar, pandemier, strejker, väder, nationella säkerhetsorder eller instruktioner från nationella eller lokala myndigheter). Betalda biljetter återbetalas/återköps inte vid en Force Majeure-situation och Äventyrsgruvan eller arrangör hos Äventyrsgruvan har ej skyldighet att flytta/erbjuda nytt evenemang.