GDPR

Endast genom ditt medgivande samlar Äventyrsgruvan in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis bokar en upplevelse, event, konferens eller kontaktar oss via e-post.
Äventyrsgruvan har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig när du har lämnat samtycke till behandlingen. De uppgifter som vi behandlar är Namn, adress, e-post och telefonnummer.

Vidare kan personuppgifter komma att behandlas av oss för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

I övrigt lämnas inte personuppgifter ut till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part utanför Äventyrsgruvan.

Äventyrsgruvan överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Äventyrsgruvan sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller och som godkänts av styrelsen. Gallringsbesluten innehåller information om när gallring skall ske av handlingar som innehåller dina personuppgifter.